Wykorzystanie nowoczesnych technologii jest gwarancją precyzji, wydajności i bezpieczeństwa prac oraz umożliwia sprostanie najtrudniejszym wyzwaniom w budownictwie. 

W procesach obróbki betonu stosujemy technikę diamentową, która zapewnia czyste, dokładne i bezpyłowe cięcie i wiercenie w betonie, precyzyjne szlifowanie i frezowanie betonu oraz skuteczne odświeżanie i przygotowywanie powierzchni do dalszych prac. Dzięki zastosowaniu techniki diamentowej, udary, drgania i hałasy ulegają znaczącej redukcji. Zamocowania wykonujemy z użyciem kotew chemicznych oraz rozprężnych i samopodcinających, które pozwalają spełnić rygorystyczne normy bezpieczeństwa i obciążenia. Podczas prac rozbiórkowych wykorzystujemy innowacyjne, zdalnie sterowane roboty, gwarantujące bezpieczną i efektywną realizację. Dowiedz się więcej o stosowanych przez nas technologiach.