Kucie posadzek, skuwanie betonu posadzkowego

Wymiana posadzek wynika zazwyczaj z ich złego stanu technicznego niepozwalającego na naprawę lub czyniącego naprawę nieopłacalną. Drugą możliwością jest także konieczność obniżenia lub podniesienia istniejącego poziomu.

Zazwyczaj, zakres prac obejmuje:

 • zabezpieczanie i wygrodzenie obszaru prac i dróg transportowych
 • demontaże i rozbiórki
 • odcięcie pozostawianych fragmentów posadzki piłami diamentowymi
 • kucie posadzki
 • wywóz, załadunek i utylizacja usuwanych materiałów

Prace można wykonać sprzętem elektrycznym i spalinowym. W przypadku, gdy zachodzą szczególne wymagania np. konieczność utrzymania produkcji w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych kanałów posadzkowych, możemy wykorzystać sprzęt w pełni elektryczny.

W przypadku usuwania jedynie fragmentów posadzki określić należy konieczność odcięcia betonu posadzki pozostawianego obszaru lub nawiązywania się do istniejących dylatacji itp.

Zasadniczą kwestią wpływającą na ceny jednostkowe prac jest możliwość zastosowania dużego sprzętu, a w szczególności koparki, ładowarki i wozidła. 

Do wyceny wykonania skuwania posadzek wymagane są informacje:

 • powierzchnia posadzki do skucia
 • grubość skuwanych warstw
 • szkic obszaru skucia
 • rodzaj zbrojenia posadzki
 • rodzaj podbudowy posadzki
 • droga wywozu na odkład,
 • ograniczenia dostępu miejsca prac i drogi wywozu,
 • dostępność przyłącza elektrycznego 400V, 32A
 • dostępność wody technologicznej
 • możliwości wykorzystania sprzętu spalinowego
 • czy cena ma obejmować wywóz i utylizację materiałów
 • lokalizacja prac
 • termin wykonania prac

W galerii prezentujemy przykładowe zdjęcia z wybranych realizacji.
Zapraszamy do współpracy na terenie całego kraju.