Rozbiórki selektywne, wyburzenia techniczne wewnątrz obiektów

W odróżnieniu od wyburzeń całych obiektów rozbiórki selektywne wymagają znacznie większej precyzji oraz zastosowania większej ilości technologii. Obok mechanicznego kucia i kruszenia betonu, wykorzystywane są systemy cięcia i wiercenia w betonie techniką diamentową. 

Zakres rozbiórek selektywnych obejmuje między innymi:

 • wyznaczenie zakresu prac
 • wykonanie zabezpieczeń i wygrodzenia obszaru prac
 • wykonanie odseparowania usuwanych elementów
 • cięcie, kucie, kruszenie i rozrywanie betonu itp.
 • usunięcie powstałego gruzu
 • wywóz i utylizacja usuwanych materiałów

W przypadku rozbiórek selektywnych zasadnicza kwestią jest ograniczenie uszkodzeń i oddziaływań na pozostawianą część obiektu. Uzyskuje się to poprzez uprzednie odseparowanie usuwanego fragmentu,  wykorzystując zazwyczaj cięcie i odwiercanie techniką diamentową. 

Równie ważną kwestią okazać może się minimalizacja hałasu, drgań oraz emisji spalin. W przypadku pracy w czynnym obiekcie zazwyczaj ogranicza się prace sprzętu spalinowego. Redukcje drgań uzyskać można poprzez zastąpienie kucia betonu - kruszeniem z wykorzystaniem szczęk zamontowanych na elektrycznym robocie wyburzeniowym lub ręcznych. Kruszenie betonu ogranicza, także hałas generowany przez roboty.

Wycena wykonania wycięć w posadzkach wymaga podania:

 • zakresu planowanych rozbiórek selektywnych
 • uwarunkowań ruchowych prac rozbiórkowych
 • zakresu wymaganych zabezpieczeń
 • dostępności przyłącza elektrycznego 400V, 32 A
 • dostępności wody technologicznej
 • możliwości wykorzystania sprzętu spalinowego
 • maksymalne dopuszczalne obciążenia na stropy
 • konieczności wywóz i utylizację materiałów
 • lokalizacji prac
 • terminu wykonania prac

W galerii prezentujemy przykładowe zdjęcia z wybranych realizacji.
Zapraszamy do współpracy na terenie całego kraju.