Wiercenie w betonie ze zbieraniem wody, metoda wiercenia „na mokro” z wykorzystaniem systemu zarządzania wodą Hilti DD-WMS 100

Wiercenie w betonie techniką diamentową wiąże się ze zużywaniem znacznych ilości wody. Ma ona za zadanie chłodzenie wiertnicy i wiertła koronowego oraz usuwanie powstających zwiercin. Standardowo, zużyta woda ze szlamem betonowym, wypływa przez pierścieniową szczelinę pomiędzy wiertłem i odwiercanym betonem.

Zużytą wodę technologiczną zbierać można z posadzki odkurzaczem przemysłowym, co pozwala zgrubnie uprzątnąć miejsce robót. Problemem pozostają trudne do usunięcia zachlapania i zacieki powstające na ścianie oraz posadzce. Konieczność częstego opróżniania zasobnika odkurzacza wydłuża znacznie prace.

Jednym z rozwiązań tego problemu jest zastosowanie systemu zarządzania wodą Hilti DD-WMS 100. Pozwala on na zbieranie i recykling wody używanej do wiercenia, odkurzanie i pompowanie przefiltrowanej wody.

System zbierania i recyklingu wody obejmuje:

  • pierścieniową ssawkę o średnicy dopasowanej do średnicy wykonywanego otworu,
  • przewód zbierający wodę,
  • odkurzacz zbierający wodę z workiem filtrującym i pompą
  • wąż doprowadzający przefiltrowaną wodę do wiertnicy

System zarządzania wodą może pracować w trzech trybach: recykling wody używanej do wiercenia, odkurzanie oraz jako źródło czystej wody.

W galerii prezentujemy przykładowe zdjęcia z wybranych realizacji.
Zapraszamy do współpracy na terenie całego kraju.