O technice diamentowej

Technika diamentowa polega na wykorzystaniu narzędzi metaliczno-diamentowych w procesach cięcia w betonie, wiercenia w betonie oraz obróbki innych materiałów. Do produkcji segmentów, znajdujących się w narzędziach (piłach, wiertłach, frezach, tarczach szlifierskich i innych), stosuje się diament syntetyczny.

Właściwości diamentu

Diament jest najtwardszym z minerałów (wg 10-stopniowej skali Mohsa). Charakteryzuje się odpornością na zarysowania. Zarysować może go jedynie drugi diament. Pełna skala twardości Mohsa:

 1. talk (łatwe zarysowanie nawet paznokciem)
 2. gips (zarysowanie paznokciem)
 3. kalcyt (łatwe zarysowanie miedzianym drutem)
 4. fluoryt (łatwe zarysowanie ostrzem noża)
 5. apatyt (trudny do zarysowania ostrzem noża)
 6. ortoklaz (możliwy do zarysowania stalą narzędziową)
 7. kwarc (rysuje szkło)
 8. topaz (łatwo rysuje szkło)
 9. korund (minerał tnący szkło, można go zarysować diamentem)
 10. diament (rysuje korund, ale można go zarysować tylko innym diamentem)

Historia wykorzystania diamentu jako materiału narzędziowego

W produkcji narzędzi, diament zaczęto wykorzystywać po II Wojnie Światowej. Wcześniej, w XVIII i XIX wieku, minerał używano przy drążeniu skał. Końcem XIX wieku, skonstruowano pierwszą piłę diamentową. W latach 50’ ubiegłego stulecia, opanowano produkcję diamentu syntetycznego. Znacznie rozwinęła się też metalurgia.

Efektywność pracy narzędzi diamentowych

W technice diamentowej kluczowy jest właściwy wybór narzędzia diamentowego. Istotne są różne czynniki, ale przede wszystkim:

 • właściwości obrabianego materiału (twardość i właściwości ścierne)
 • warunki obróbki (głównie prędkość obrotowa narzędzia, wydajność chłodzenia oraz wydajność prac)

Wybór diamentu do segmentów polega na selekcji cząstek pod kątem jakości, wielkości i koncentracji. W przypadku materiałów trudnoobrabialnych (granit, kwarc), stosuje się kryształy diamentu odporne na cykliczne uderzenia udarowe. Diamenty o niższych parametrach wytrzymałościowych służą do obróbki piaskowca, świeżego betonu oraz kruchych, porowatych materiałów. Własności diamentu muszą pozwalać na powstawanie mikrowykruszeń, umożliwiających samoostrzenie się narzędzia.

Im trudniejszy w obróbce materiał, tym mniejsza prędkość obróbki. Zastosowanie mniejszych wymiarów cząstek związane jest z mniejszą głębokością penetracji, ich większym wykorzystaniem oraz mniejszą, jednostkową podatnością na uszkodzenia. Materiały łatwo obrabialne pozwalają przyspieszyć proces obróbki, tym samym wzmacniając zagłębianie się kryształów diamentu w materiał. Należy wówczas zastosować większe cząstki, które pozwalają na intensywniejszą penetrację oraz sprzyjają szybkiemu odprowadzaniu produktów ubocznych.

Na pracę narzędzi metaliczno-diamentowych wpływa także koncentracja diamentu w segmentach. Dobierając koncentrację do jednostki powierzchni roboczej segmentu, należy zapewnić optymalne obciążenie cząstek diamentu, inaczej dojdzie do ich przeciążenia i szybkiego zużycia (za mała koncentracja) albo tępienia się narzędzia i braku samoostrzenia (za duża koncentracja).

Segmenty tworzą: diament i metaliczna osnowa. Wmieszane proszki diamentu i osnowy poddawane są prasowaniu na zimno i spiekaniu, prasowaniu na gorąco lub prasowaniu na zimno i na gorąco. Bardzo ważny jest wybór odpowiednich właściwości osnowy, ponieważ powinna ona:

 • możliwie najdłużej utrzymywać cząstki diamentu
 • zużywać się z podobną prędkością jak cząstki diamentu
 • pozwalać na wypadanie zużytych cząstek,
 • umożliwiać odsłanianie się nowych cząstek (dla samoostrzenia się narzędzia)

Zastosowanie

Narzędzia diamentowe wykorzystywane są w budownictwie podczas prac związanych z obróbką betonu, żelbetu i innych materiałów, w szczególności do:

Korzyści WYKORZYSTANIA techniki diamentowej

 • Maksymalna precyzja przecinania i obróbki materiałów
 • Wysoka wydajność pracy
 • Niski poziom hałasu
 • Brak zapylenia podczas prac na mokro (bezpyłowe cięcie)
 • Brak/ograniczenie udarów i drgań

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu. Zachęcamy również do zapoznania się z pełną ofertą GEOGROUP.