Wycięcia w posadzkach pod fundamenty, cięcie posadzek przemysłowych

W efekcie zmiany sposobu użytkowania obiektu, wykonywania dodatkowych słupów czy wstawiania nowych maszyn, zachodzi konieczność wykonania fundamentów pod istniejącą posadzką przemysłową. Posadzka wraz z gruntem wymaga usunięcia do nowego poziomu.

Zakres wcięcia posadzki pod fundamenty zazwyczaj obejmuje:

 • wytyczenie obrysu wycięcia
 • cięcie piłami jezdnymi
 • usunięcie wyciętych fragmentów posadzki
 • wykopy w gruncie na wymagany poziom
 • wywóz i utylizacja usuwanych materiałów

Usuwanie posadzki w obrębie wyciętego obszaru wykonać można poprzez wyciągnięcie mniejszych fragmentów, co generuje dodatkowe ilości cięcia betonu, ale ogranicza drgania i zapylenie. Kucie posadzki w przypadku większych obszarów może okazać się korzystniejsze kosztowo i szybsze, ale generuje większy hałas, drgania i zapylenie. Zawsze warto przeanalizować oba warianty i wybrać optymalny.

W zależności od wymagań ciecie można wykonać z nadcięciami lub bez – wykonując otwory narożne. Nadcięcia wykonane w pozostawianej części posadzki wymagają późniejszej naprawy i mogą ją osłabić.

Wycena wykonania wycięć w posadzkach wymaga podania:

 • wymiarów wycięć i ich ilości
 • docelowej głębokości
 • rozmieszczenia wycięć
 • grubości posadzki
 • rodzaju zbrojenia posadzki
 • rodzaju podbudowy posadzki
 • możliwości wykonania nadcięć
 • dostępności przyłącza elektrycznego 400V, 32 A
 • dostępności wody technologicznej
 • możliwości wykorzystania sprzętu spalinowego
 • konieczności wywóz i utylizację materiałów
 • lokalizacji prac
 • terminu wykonania prac

W galerii prezentujemy przykładowe zdjęcia z wybranych realizacji.
Zapraszamy do współpracy na terenie całego kraju.