Usuwanie kotew w posadzkach, naprawy posadzek przemysłowych

Po zmianie układu regałów, maszyn i urządzeń pozostają w posadzkach stare zakotwienia. Zazwyczaj ich usunięcie polega na obcięciu przy posadzce wystającej metalowej części kotwy (trzpienia kotwy). Rozwiązanie takie, choć wydaje się najtańsze, w dłuższym okresie generuje dodatkowe koszty związane z naprawami posadzek oraz poruszających się wózków widłowych.

Pozostawiona części trzpienia kotwy na wskutek ruchu wózków widłowych, przesuwania materiałów i urządzeń obluzowuje się, a posadzka ulega wykruszeniu. Koła wózków trąc o ostrą metalową krawędź kotwy, ulegają szybszemu zużyciu. Przy przesuwaniu ciężkich palet i pojemników metalowych kotwy ulegają wyrwaniu, uszkadzając posadzkę.

W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest profesjonalne usunięcie zbędnych zakotwień. Wykonuje się je, odwiercając kotwę wiertłem diamentowym, usuwając cały trzpień i uzupełniając posadzkę materiałem naprawczym. Zastosowane materiały muszą charakteryzować się brakiem skurczu, wymagana wytrzymałością oraz możliwością późniejszego przeszlifowania do uzyskania trwałej i niepylącej powierzchni.

Zakres usuwania kotew obejmuje:

 • wytypowanie kotew do usunięcia
 • odwiercenie kotew w posadzce
 • usunięcie całego trzpienia obwiercanej kotwy
 • uzupełnienie powstałego otworu materiałem wiążącym
 • szlifowanie i wykończenie powierzchni posadzki w miejscu prac

Wykończenie powierzchni w miejscu prac można wykonać poprzez szlifowanie, jeśli zastosowany materiał wypełniający pozwala uzyskać trwała i niepylącą powierzchnię. W innych przypadkach konieczne jest wykonanie powłoki żywicznej, co generuje dodatkowe koszty.

Do wyceny usunięcia zakotwień w posadce wymagane są informacje:

 • ilość zakotwień do usunięcia
 • średnica kotwy
 • głębokość zakotwienia
 • dostępność przyłącza elektrycznego 400V, 32A
 • dostępność wody technologicznej
 • czy cena ma obejmować wywóz i utylizację materiałów
 • lokalizacja prac
 • czy parce prowadzone mogą być w dzień, czy w nocy
 • termin wykonania prac

W galerii prezentujemy przykładowe zdjęcia z wybranych realizacji.
Zapraszamy do współpracy na terenie całego kraju.