Cięcie linami diamentowymi stosuje się przy konieczność cięcia elementów znacznych grubości - przewyższających możliwości cięcia betonu piłami ściennymi. Prace wykonywane są bez udarów i pyłu oraz znacznie ciszej niż z wykorzystaniem pozostałych metod cięcia.

Lina diamentowa pozwala odcinać wielkogabarytowe elementy o nieregularnych kształtach, w trudnodostępnych miejscach. Cięcie liną jest zaawansowaną metodą znajdującą zaazotowanie gdy pozostałe metody cięcia betonu zawodzą.
 

Diamentowe piły linowe stosuje się do

 • cięcia grubych elementów konstrukcyjnych,
 • cięcia masywnych ścian, cokołów i fundamentów betonowych,
 • cięcia mocno zbrojonych elementów żelbetowych,
 • cięcie o nieregularnym kształcie,
 • cięcia żelbetu pod wodą.

Zakres prac wykorzystujących cięcie liną diamentową obejmuje

 • cięcie mostów i wiaduktów,
 • cięcie tam i zapór wodnych,
 • cięcie bunkrów,
 • cięcie fundamentów maszyn i obiektów,
 • cięcie grubych stropów i ścian,
 • cięcie pod wodą.

Materiały, które mogą być cięte piłami linowymi

 • żelbet w tym konstrukcje mocno zbrojone,
 • konstrukcje betonowe i murowe,
 • kamień i inne materiały.

Ciecie liną diamentową wykorzystuje stalową linę z zamocowanymi elementami diamentu syntetycznego, która opasuje cięty przekrój. Cięcie wykonywane jest na mokro z wykorzystaniem znacznych ilości wody. Lina poruszając się w jednym kierunku przecina zadany przekrój. Do prowadzenia liny wykorzystuje się zespół rolek i napinaczy. Podczas cięcia piła automatycznie skraca linę w miarę zmniejszania się ciętego przekroju.