Frezowanie betonu minidrogówkami jest rozwiązaniem bezkonkurencyjnym w stosunku do frezowania tradycyjnego. Zastosowanie frezarek minidrogowych pozwala na uzyskanie największych wydajności frezowania dostępnych w pomieszczeniach.

ZALETY FREZOWANIA MINIDROGÓWKAMI

 • skrócenie czasu realizacji prac,
 • dużą wydajność na zmianę,
 • ograniczenie kosztów,
 • dużą precyzję frezowania,
 • prace prowadzone na sucho

Zalety frezowania minidrogówkami

Frezowanie minidrogówkami wykonywane jest na sucho, co nie koliduje z późniejszymi pracami posadzkarskimi (wykonanie posadzek żywicznych) i nie generuje niebezpieczeństwa zalania powierzchni lub urządzeń. Zapylenie niwelowane jest poprzez zastosowanie wysokowydajnych odkurzaczy przemysłowych. Niemniej jednak istnieje także, możliwość automatycznego zraszania frezowanej powierzchni z wbudowanego zbiornika na wodę.

Przy niewielkich wymiarach frezarki, minimalna szerokość otworu umożliwiająca przejazd wynosi jedynie 1,0 m, możliwe jest uzyskanie głębokości frezowania w jednym przejeździe dochodzącej do 5 cm. Dla porównania przy frezowaniu tradycyjnym dla największych frezarek o napędzie hydraulicznym możliwe jest uzyskanie głębokości frezowania w jednym przejeździe dochodzącej do 1 cm (zazwyczaj w zależności od klasy betonu 0,4 do 0,6 cm).

Zastosowanie minidrogówek pozwala na realizacje prac:

 • frezowanie znacznych powierzchni,
 • frezowanie bruzd pod szyny,
 • frezowanie rowków pod przewody, instalacje, odwodnienie,
 • dużą precyzję frezowania,
 • prace prowadzone na sucho

Frezowanie minidrogówkami wykonywane jest na sucho, co nie koliduje z późniejszymi pracami posadzkarskimi (wykonanie posadzek żywicznych) i nie generuje niebezpieczeństwa zalania powierzchni lub urządzeń. Zapylenie niwelowane jest poprzez zastosowanie wysokowydajnych odkurzaczy przemysłowych. Niemniej jednak istnieje także, możliwość automatycznego zraszania frezowanej powierzchni z wbudowanego zbiornika na wodę.

Przy niewielkich wymiarach frezarki, minimalna szerokość otworu umożliwiająca przejazd wynosi jedynie 1,0 m, możliwe jest uzyskanie głębokości frezowania w jednym przejeździe dochodzącej do 5 cm. Dla porównania przy frezowaniu tradycyjnym dla największych frezarek o napędzie hydraulicznym możliwe jest uzyskanie głębokości frezowania w jednym przejeździe dochodzącej do 1 cm (zazwyczaj w zależności od klasy betonu 0,4 do 0,6 cm).

Zastosowanie minidrogówek pozwala na realizacje prac:

 • frezowanie znacznych powierzchni,
 • frezowanie bruzd pod szyny,
 • frezowanie rowków pod przewody, instalacje, odwodnienie,
 • frezowanie pod przewody magnetyczne, przesyłowe itp.,
 • frezowanie dla wyrównania podłoża,
 • frezowanie głębokie,
 • usuwanie warstw trudnozrywalnych.